TRENING PRACY W WTZ

W ramach treningu pracy uczestnicy WTZ realizują:

- czynności porzadkowe w pomieszczeniach Warsztatu

- czynności porzadkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych

- hodowla roślin w warunkach domowych

- nabywanie umiejętności na stanowisku: pomoc kelnera

- funkcję gońca.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA INFORMUJE!

Zarzad Stowarzyszenia "ATUT" informuje:

z dniem 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie "ATUT" w Szczecinku  zaprzestaje realizacji zadań zleconych: 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.

Od 01 stycznia 2022r. realizację usług przejęła Miejskie Centrum Wsparcia z siedzibą ul. Połczyńska 2a w Szczecinku.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone jest największe badanie statystyczne, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudz...

26 maj - Dzień Matki

"Nie ma jak u mamy...kto nie wierzy robi błąd"

"Nikt nie jest tu na zawsze".

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Agnieszki Kołodziejczak.

Agnieszka była osobą bardzo aktywną i zaangażowaną w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. 

W latach 2011-2012 pełniła funkcje Kierownika Usług Opiekuńczych w Stowarzyszeniu. 

 Miła, uczynna z niezapomnianym uśmiechem i pogodą ducha. 

Spoczywaj w pokoju.

Składamy szczere kondolencje oraz wielkie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim z  powodu śmierci Agnieszki.

                                                                                                                                 

5 MAJA

 KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
 KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
 KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA
.


Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r.  Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i u...

ZAPRASZAMY DO WTZ

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku zaprasza  osoby  z niepełnosprawnościami, zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej do kontaktu:

- telefonicznie:  tel. kom. 600 404 974, tel. stacjonarny 94 3745389

- email: biuro@atut-szczecinek.org

- osobiście w placówce, w godzinach 8.00-15.00: Szczecinek, ul. Połczyńska 2a (z zachowaniem reżimu sanitarnego).


  • Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba  posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powia...

POLA NADZIEI

„Pola Nadziei” to akcja, której celem jest propagowanie idei hospicyjnej i zbieranie funduszy na rzecz Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Nasi uczestnicy kolejny rok wspierają tę akcję.

KWIECIEŃ


„Kwiecień – miesiąc trochę łudzący, oszukujący, kapryszący …

przyroda w kwietniu  łudzi nas ciepłem i pierwszymi kwiatami wyrastającymi z ziemi, gdy tylko słońce mocniej przygrzeje. Na ogół jednak jest to nadal miesiąc chłodny, nawet jeśli dzień jest ciepły, to wieczory i poranki są jeszcze dość zimne. Czasami nawet kwietniowy poranek może przywitać nas przymrozkiem.

Mimo to lubimy kwiecień. Przecież to właśnie w tym miesiącu zima znika na dobre. W ciągu kwietnia dzień wydłuża się prawie o dwie godziny. Mimo przeplatanki pogodowej, kwiecień, jak to zresztą wynika wprost z jego nazwy, jest też ...