NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone jest największe badanie statystyczne, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudz...

26 maj - Dzień Matki

"Nie ma jak u mamy...kto nie wierzy robi błąd"

"Nikt nie jest tu na zawsze".

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Agnieszki Kołodziejczak.

Agnieszka była osobą bardzo aktywną i zaangażowaną w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. 

W latach 2011-2012 pełniła funkcje Kierownika Usług Opiekuńczych w Stowarzyszeniu. 

 Miła, uczynna z niezapomnianym uśmiechem i pogodą ducha. 

Spoczywaj w pokoju.

Składamy szczere kondolencje oraz wielkie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim z  powodu śmierci Agnieszki.

                                                                                                                                 

5 MAJA

 KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
 KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
 KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA
.


Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r.  Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i u...

ZAPRASZAMY DO WTZ

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku zaprasza  osoby  z niepełnosprawnościami, zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej do kontaktu:

- telefonicznie:  tel. kom. 600 404 974, tel. stacjonarny 94 3745389

- email: biuro@atut-szczecinek.org

- osobiście w placówce, w godzinach 8.00-15.00: Szczecinek, ul. Połczyńska 2a (z zachowaniem reżimu sanitarnego).


  • Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba  posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powia...

POLA NADZIEI

„Pola Nadziei” to akcja, której celem jest propagowanie idei hospicyjnej i zbieranie funduszy na rzecz Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Nasi uczestnicy kolejny rok wspierają tę akcję.

KWIECIEŃ


„Kwiecień – miesiąc trochę łudzący, oszukujący, kapryszący …

przyroda w kwietniu  łudzi nas ciepłem i pierwszymi kwiatami wyrastającymi z ziemi, gdy tylko słońce mocniej przygrzeje. Na ogół jednak jest to nadal miesiąc chłodny, nawet jeśli dzień jest ciepły, to wieczory i poranki są jeszcze dość zimne. Czasami nawet kwietniowy poranek może przywitać nas przymrozkiem.

Mimo to lubimy kwiecień. Przecież to właśnie w tym miesiącu zima znika na dobre. W ciągu kwietnia dzień wydłuża się prawie o dwie godziny. Mimo przeplatanki pogodowej, kwiecień, jak to zresztą wynika wprost z jego nazwy, jest też ...

PODZIĘKOWANIA KIEROWNIKA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić.”

Carroll Lewis

Pragnę podziękować całej kadrze usług opiekuńczych  za trud opieki w tak niełatwym dla wszystkich czasie. Wasza praca jest szczególna, ponieważ odnosi się do pomocy drugiemu człowiekowi, który sam nie jest w stanie funkcjonować. Dziękuje pracownikom  za zaangażowanie i pracę w czasie epidemii koronawirusa. Niech dobro niesione przez służbę drugiemu człowiekowi wraca do Państwa każdego dnia. Jak powiedział św. Jan Paweł II: ,,Musimy pokonać nasz lęk prz...