ZARZĄD STOWARZYSZENIA INFORMUJE!

Jan 09, 2022

Zarzad Stowarzyszenia "ATUT" informuje:

z dniem 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie "ATUT" w Szczecinku  zaprzestaje realizacji zadań zleconych: 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.

Od 01 stycznia 2022r. realizację usług przejęła Miejskie Centrum Wsparcia z siedzibą ul. Połczyńska 2a w Szczecinku.