"Nikt nie jest tu na zawsze".

May 25, 2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Agnieszki Kołodziejczak.

Agnieszka była osobą bardzo aktywną i zaangażowaną w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. 

W latach 2011-2012 pełniła funkcje Kierownika Usług Opiekuńczych w Stowarzyszeniu. 

 Miła, uczynna z niezapomnianym uśmiechem i pogodą ducha. 

Spoczywaj w pokoju.

Składamy szczere kondolencje oraz wielkie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim z  powodu śmierci Agnieszki.

                                                                                                                                                     Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia „ATUT” w Szczecinku