ZAPRASZAMY DO WTZ

Apr 28, 2021

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku zaprasza  osoby  z niepełnosprawnościami, zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej do kontaktu:

- telefonicznie:  tel. kom. 600 404 974, tel. stacjonarny 94 3745389

- email: biuro@atut-szczecinek.org

- osobiście w placówce, w godzinach 8.00-15.00: Szczecinek, ul. Połczyńska 2a (z zachowaniem reżimu sanitarnego).


  • Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba  posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  • Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskazanie do WTZ może zostać uwzględnione przy symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U i 02-P i niezdolności do pracy.
  • Przy znacznym stopniu i zapisem o niezdolności do pracy WTZ mogą zostać przyznane osobie bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności.