Nasze działania

Warsztat
terapii zajęciowej

Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, głównie upośledzeniem umysłowym.

Zajęcia prowadzone są o poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00

Główne działania WTZ realizowane są w pracowniach zawodowych:

Pracownia ceramiczno-plastyczna

w pracowni tej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele suche), malowanie farbami (pastelowymi, akrylowymi, olejami), decupage w wyrobach dekoracyjnych z ceramiki, szkła, plastiku oraz w obrazach malowanych farbami, ręczne formowanie z gliny, nakładanie szkliwa na wyroby ceramiczne, wypalanie wyrobów glinianych oraz biskwitów, wypalanie techniką fusingu

Pracownia rękodzieła

uczestnicy tej pracowni wykonują prace dziewiarskie techniką szycia ręcznego i maszynowego, haftu, technik tkackich, filcowania, szydełkowania, robienia na drutach. Ponadto doskonalą technikę wyplatania z wikliny oraz układania kompozycji i stroików okolicznościowych metodą ikebany.

Pracownia gospodarstwa domowego

pracowni ta doskonali umiejętności i techniki z zakresu: obróbki ręcznej i maszynowej warzyw i owoców, obsługi narzędzi i urządzeń kuchennych, opracowywania jadłospisów, dokonywania zakupów. Ponadto realizowana jest działalność ,,Kawiarenki” oraz programów: ,, Poznajemy nowe smaki” i ,,Stół szwedzki”

Pracownia zawodowa z elementami informatyki

jest to pracownia, która umożliwia uczestnikom nabycie umiejętności praktycznych z zakresu czynności porządkowych w pomieszczeniach ora porządkowo – pielęgnacyjnych terenów zielonych. Uczestnicy poszerzają umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych. Dodatkowo doskonalą umiejętności w zakresie obsługi urządzeń poligraficznych oraz aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej

Pracownia stolarska

uczestnicy nabywają umiejętności ręcznej i maszynowej obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych. Doskonalą techniki: szlifowania, lakierowania, bejcowania, nawiercania otworów, wyrzynania. Wykorzystują technikę decupage do dekorowania gotowych wyrobów ze sklejki. Wykonują również prace konserwatorskie (dokręcanie śrub, wbijanie gwoździ i zszywek stolarskich, montaż wkrętów).

Pracownia arteterapii

w pracowni arteterapii podopieczni doskonalą umiejętności: manualne poprzez wytwarzanie biżuterii, kopert i kartek okolicznościowych z zastosowaniem techniki embosingu, wyrobów z bibuły oraz świec dekoracyjnych.

Poza zajęciami w pracowniach zawodowych, prowadzone są również: zajęcia z rehabilitacji fizycznej, rewalidacji, soc- joterapii i psychoterapii, koła zainteresowań, muzykoterapia, zajęcia rewalidacyjne oraz praktyki zawodowe. W ramach dodatkowych działań WTZ realizowane są warsztaty artystyczne, imprezy i spotkania integracyjne, zawody sportowe, warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania uczestników WTZ, wycieczki oraz wyjścia do kina i teatru.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WTZ pełna treść

ZGŁOSZENIE DO WTZ - druk do pobrania

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA - ZADANIE REALIZOWANE W LATACH 2007-2021

REALIZACJA ZADANIA ZAKOŃCZONA Z DNIEM 31.12.2021r. 

 1. Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 2. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 3. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
 4. Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku wniosek oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dochód, a osoba zamieszkująca z rodziną również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się te świadczenia nieodpłatnie.

Zakres ww. usług opiekuńczych:

 1. usługi domowe,
 2. usługi pielęgnacyjne,
 3. usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres usług dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb klienta.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA - ZADANIE REALIZOWANE W LATACH 2011-2022

REALIZACJA ZADANIA ZAKOŃCZONA Z DNIEM 31.12.2021r.

Świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zakres ww. usług opiekuńczych:

 1. nauka i pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego,
 2. pielęgnacja wspierająca proces leczenia,
 3. rehabilitacja fizyczna zgodnie z zaleceniami specjalisty,
 4. wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.