XVI JTON

XVI Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Szczecinek 2022 za nami....po dwóch latach przerwy z powodu pandemii,  znów mieliśmy okazję spotkać się aby wspólnie zaprotestować przeciw dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Oczywiście  nasz protest to: śpiew, taniec oraz prezentacje naszych wyrobów na stoiskach kiermaszowych. W taki sposób pokazujemy wszystkim, że jesteśmy częścią społeczeństwa, mamy swoje marzenia, chcemy czuć się potrzebni....po prostu żyjemy.

Zaproszenie na XVI JTON

W maju osoby niepełnosprawne i środowiska ich wspierające obchodzą Europejski Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. W Szczecinku obchody tego dnia organizuje Stowarzyszenie “ATUT”, które od kilku lat wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej i Samorządową Agencją Promocji i Kultury przygotowuje Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych, jako formę “protestu przeciwko dyskryminacji” . Jarmark jest okazją do prezentacji oraz sprzedaży prac i wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, w ra...

TRENING PRACY W WTZ

W ramach treningu pracy uczestnicy WTZ realizują:

- czynności porzadkowe w pomieszczeniach Warsztatu

- czynności porzadkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych

- hodowla roślin w warunkach domowych

- nabywanie umiejętności na stanowisku: pomoc kelnera

- funkcję gońca.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA INFORMUJE!

Zarzad Stowarzyszenia "ATUT" informuje:

z dniem 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie "ATUT" w Szczecinku  zaprzestaje realizacji zadań zleconych: 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.

Od 01 stycznia 2022r. realizację usług przejęła Miejskie Centrum Wsparcia z siedzibą ul. Połczyńska 2a w Szczecinku.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone jest największe badanie statystyczne, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudz...

26 maj - Dzień Matki

"Nie ma jak u mamy...kto nie wierzy robi błąd"

"Nikt nie jest tu na zawsze".

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Agnieszki Kołodziejczak.

Agnieszka była osobą bardzo aktywną i zaangażowaną w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. 

W latach 2011-2012 pełniła funkcje Kierownika Usług Opiekuńczych w Stowarzyszeniu. 

 Miła, uczynna z niezapomnianym uśmiechem i pogodą ducha. 

Spoczywaj w pokoju.

Składamy szczere kondolencje oraz wielkie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim z  powodu śmierci Agnieszki.

                                                                                                                                 

5 MAJA

 KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
 KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
 KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA
.


Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r.  Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i u...