Projekt grantowy: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnośprawnosciami".

W ramach realizowanego przez PFRON projektu: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno  – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” otrzymaliśmy wsparcie w postaci grantu na zakup środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.  W sytuacji zagrożenia COVID-19 jest to działanie, które przyczyni się do ochrony zdrowia i życia uczestników  zajęć prowadzonych przez WTZ.

Zawieszenie działalności WTZ i ŚDS w województwie zachodniopomorskim

 Od 24 października 2020 r. do odwołania Wojewoda Zachodniopomorski zawiesza działalność w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz dziennych domach  i klubach seniorach.

W województwie zachodniopomorskim decyzja o zawieszeniu działalności wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. do odwołania.

Z wizytą w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior

"Pochmurny czwartek" - to temat spotkania w CEEiRJ.  Kolejna wizyta była okazją do pogłębienia i poszerzenia wiadomości na temat warunków atmosferycznych, miedzy innymi dowiedzieliśmy się: jak powstają chmury, rodzaje chmur, co to jest smog i hydrologia.

Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior..

Dzisiaj podopieczni WTZ uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o tematyce: rośliny owadożerne i mięsożerne. Jak zwykle zajęcia były bardzo ciekawe. Uczestnicy  wysłuchali prezentacji i oglądnęli  ciekawy film.

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych - online

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej