Przekaż nam swój

KRS : 0000 183327

Stowarzyszenie „ATUT” jest organizacją pozarządową, działającą od 2004 roku. Reprezentuje interesy oraz wypowiada się i działa na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie z upośledzeniem umysłowym ich rodziców i opiekunów oraz osób starszych i samotnych. Nasze Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych i działa na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Pełna treść statutu Stowarzyszenia „ATUT POBIERZ

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes - Anna Stankiewicz
Skarbnik - Grażyna Maria Paluch
Sekretarz - Emilia Komorska

KRS: 0000 183327
REGON: 331428227
NIP: 673-175-94-70

Konto: Bank Spółdzielczy Jastrowie, Oddział Szczecinek
Nr 71 8935 0009 1300 2772 2000 0010

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie za rok 2019
czytaj więcej…..

Projekty realizowane przez stowarzyszenie

Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Impreza „Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” adresowana jest do wszystkich niepełnosprawnych – przebywających w domach, zrzeszonych w organizacjach bądź uczestniczących w zajęciach placówek prowadzących rehabilitację na terenie woj. Zachodniopomorskiego i nie tylko. Jej głównym celem krótkofalowym jest prezentacja dorobku artystycznego i użytkowego osób z różnym rodzajem niesprawności, natomiast celem długofalowym - mobilizacja tychże osób do podejmowania szeroko pojętej aktywności . Jarmark jest również okazją do przełamywania barier w kontaktach ze sprawnymi członkami społeczności lokalnej oraz promocji Szczecinka jako miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami. Ważnym elementem Jarmarku jest integrowanie osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną poprzez zachęcanie do wspólnych działań. Ogromnym walorem Jarmarku jest jego miejsce – plac przed Ratuszem Miejskim w centrum Szczecinka.

Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych „Skok do wody”

Obchody 2003 roku jako Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych zainspirowały nas do zorganizowania turnieju pływackiego dla osób niepełnosprawnych – uczestników powiatowych placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną dorosłych niepełnosprawnych – nawiązującego do zawodów pływackich. Od tego czasu cyklicznie organizujemy zawody pływackie. Turniej Pływacki obejmuje dwie części: zawody drużynowe na basenie rekreacyjnym, dla osób z dysfunkcjami fizycznymi, nie umiejących pływać, oraz konkurencje sportowe. Stopień trudności poszczególnych konkurencji rekreacyjnych i ich zabawowy charakter został dostosowany do poziomu możliwości i rozpoznanych umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną .Głównym celem Turnieju jest więc nie tylko wyłonienie najlepiej pływających w powiecie osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim wzmocnienie poczucia wartości wszystkich zawodników i dobra zabawa

„Rajd z kijkami i nie tylko”

Rajd to impreza jednodniowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym, promująca zdrowy styl życia. Adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami: uczestników WTZ, osób przebywających w domach, zrzeszonych w organizacjach bądź uczestniczących w zajęciach placówek prowadzących rehabilitację; uczniów szkół średnich oraz seniorów. Uczestnicy imprezy, w rajdzie, pokonują wyznaczoną trasę, w parku miejskim. Na przystanku końcowym czekają na nich konsultacji ze specjalistami (fizjoterapeuta, dietetyk, instruktor Jogi, fitness, zumby, pielęgniarka wykonująca pomiar ciśnienia) Podczas imprezy przewija się temat zdrowego żywienia połączony z degustacją w barze: „kanapkowym”, „sałatkowym” itp. Impreza jest okazją do promocji zdrowego, aktywnego stylu życia. Ogromnym walorem imprezy jest jego miejsce - park miejski w Szczecinku

Nie jesteś sam - mobilna usługa dla seniora

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i fizycznego osób starszych, ułatwienie dostępu korzystania z usług kosmetyczki, fryzjera i rehabilitanta.

Zakres projektu obejmuje:

 • porady i usługi pielęgnacyjno - kosmetyczne, kosmetyczka udziela porad i wykonuje zabiegi w zakresie pielęgnacji skóry dłoni i stóp
 • porady i usługi fryzjerskie, fryzjerka udziela pora i wykonuje usługi w zakresie pielęgnacji i strzyżenia włosów
 • rehabilitację fizyczną, rehabilitant udziela instruktażu i zapoznaje ze sposobem wykonywania ćwiczeń usprawniających i relaksujących.

Projekt adresowany jest do:

 • osób starszych, samotnych, przebywających w domu, klientów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, osób w trudnej sytuacji finansowej,
 • wymagające wsparcia w zakresie czynności higienicznych i usprawniających

Programy

„Treningi usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników WTZ”

Projekt adresowany do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Projekt polega na wykorzystaniu sytuacji, w których podopieczni realizują:

 • w ramach rehabilitacji społecznej: trening samodzielnego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, trening higieniczny, trening samodzielnego przygotowania posiłków, czynności porzadkowych;
 • w ramach rehabilitacji zawodowej: praktyki zawodowe pod opieką instruktorów WTZ, w naturalnych środowiskach jakimi są zakłady pracy.

„Poznajmy Się”

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje programu, którego celem nadrzędnym jest:

 • pokonywanie barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
 • poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach podczas zajęć, imprez integracyjnych, prezentacjach artystycznych, praktykach zawodowych
 • poprawa komunikacji pomiędzy uczestnikami programu, kształtowanie właściwych relacji,
 • rozwijanie więzi społecznych
 • rozwijanie postaw tolerancji wobec inności
 • wzmacnianie poczucia wartości osób niepełnosprawnych oraz pozytywnego wizerunku samego siebie
 • integracja społeczna poprzez wspólne działania
 • rozwijanie umiejętności współpracy pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi

W realizacji programu wykorzystywane są metody działania: zajęcia edukacyjne (realizacja projektów), zajęcia praktyczne (warsztaty artystyczne, rękodzieła), imprezy integracyjne (rajdy piesze, kiermasze prac, „ Dni otwartych drzwi WTZ”), konkursy.