Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych - online

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Przywrócenie zajęć w WTZ

Z dniem 26 maja 2020 roku...

PROPOZYCJA PANI EDYTY

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ TERAPEUTYCZNĄ