Zawieszenie zajęć w WTZ

Apr 01, 2020

Szanowni Państwo,


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został poinformowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w dniu dzisiejszym przesłana została wojewodom dyspozycja o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy. Zgodnie z powyższą informacją, zajęcia w placówkach mają być zawieszone od 26 marca do 10 kwietnia.

W najbliższym czasie, informacja o terminie zawieszenia zajęć zostanie potwierdzona w oficjalnych komunikatach na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.


Z up. Dyrektora Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON

Daniel Kapała
Samodzielny Referent
ds. promocji i informacji

Oddział Zachodniopomorski
tel. 913509721
al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin