Z wizytą w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior

Oct 22, 2020

"Pochmurny czwartek" - to temat spotkania w CEEiRJ.  Kolejna wizyta była okazją do pogłębienia i poszerzenia wiadomości na temat warunków atmosferycznych, miedzy innymi dowiedzieliśmy się: jak powstają chmury, rodzaje chmur, co to jest smog i hydrologia.