Ważna informacja

Apr 01, 2020


Działając na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 r.;
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz zgodnie
z decyzją wojewody zachodniopomorskiego dnia 24.03.2020 r.  

Warsztat Terapii Zajęciowej  działające przy Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku

zawiesza zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, rehabilitacyjne
od 26.03.2020 do 10.04.2020

O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie prosimy państwa o rozwagę, wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Zarząd Stowarzyszenia „ATUT” w Szczecinku