PRACOWNIE ZAWODOWE WTZ

Feb 25, 2021

Po wznowieniu zajęć podopieczni chętnie przystąpili do pracy...szyją woreczki sensoryczne, odnawiają stoły, wykonują czynności porządkowe w pomieszczeniach WTZ...to dopiero początek!