1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mar 01, 2021

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.


W 2016 roku w naszym Warsztacie gościliśmy  ś.p. Panią Marię Sosnowską - "Żołnierza Wyklętego", pamiętamy o niej i o innych. Każdego roku podczas s[potkań Społeczności staramy się uczcić ich pamięć.

Poniżej wspomnienia z naszego spotkania.