Projekt grantowy: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnośprawnosciami".

Oct 28, 2020

W ramach realizowanego przez PFRON projektu: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno  – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” otrzymaliśmy wsparcie w postaci grantu na zakup środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.  W sytuacji zagrożenia COVID-19 jest to działanie, które przyczyni się do ochrony zdrowia i życia uczestników  zajęć prowadzonych przez WTZ.