Przekaż nam swój 1%

 

 

AKTUALNOŚCI
GALERIA
OGŁOSZENIA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIA OPP
O NAS
WTZ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
IMPREZY
   Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych
   Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych "Skok do wody"
    Rajd z kijkami i nie tylko
PROJEKTY
PARTNERZY
DARCZYŃCY
WOLONTARIAT
KONTAKT

Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Maj – Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych


Impreza „Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” adresowana jest do wszystkich niepełnosprawnych – przebywających w domach, zrzeszonych w organizacjach bądź uczestniczących w zajęciach placówek prowadzących rehabilitację na terenie woj. zachodniopomorskiego. Jej głównym celem krótkofalowym jest prezentacja dorobku artystycznego i użytkowego osób z różnym rodzajem niesprawności, natomiast celem długofalowym - mobilizacja tychże osób do podejmowania szeroko pojętej aktywności . Jarmark jest również okazją do przełamywania barier w kontaktach ze sprawnymi członkami społeczności lokalnej oraz promocji Szczecinka jako miasta przyjaznego niepełnosprawnym.Ważnym elementem Jarmarku jest integrowanie osób niepełnosprawnych z społecznością lokalną poprzez zachęcanie do wspólnych działań z niepełnosprawnymi na stoiskach interaktywnych, angażowanie wolontariuszy do pomocy przy budowaniu kramów i opiece nad niepełnosprawnymi, zapraszanie dzieci i młodzieży do odwiedzania stoisk kiermaszowych i wspólna zabawa przy zawsze atrakcyjnym programie rozrywkowym. Ogromnym walorem Jarmarku jest jego miejsce – plac przed Ratuszem Miejskim w centrum Szczecinka.

Założenia Jarmarku:
  • prezentacja i promocja różnorodnej twórczości osób niepełnosprawnych
  • kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, ich możliwości i umiejętności
  • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych i wymiana doświadczeń
  • integracja środowiska niepełnosprawnych ze społecznością Szczecinka, pokonywanie barier przed kontaktem z osobą niepełnosprawną
  • zainteresowanie władz i środowisk społecznych działalnością na rzecz niepełnosprawnych