Przekaż nam swój 1%

 

 

AKTUALNOŚCI
GALERIA
OGŁOSZENIA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIA OPP
O NAS
WTZ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
IMPREZY
PROJEKTY
PARTNERZY
DARCZYŃCY
WOLONTARIAT
KONTAKT

OGŁOSZENIA ZARZĄDU

Ogłoszenie 

Stowarzyszenie „ATUT ”w Szczecinku informuję, że dotychczasowy skład Zarządu  zakończył kadencję. Z dniem 09 lipca 2015 roku obowiązki przejął nowy Zarząd  w składzie:


Prezes – Elżbieta Barbara Kowalska

Skarbnik – Małgorzata Orłowska

Sekretarz - Emilia Komorska
Zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „ATUT” zapraszam na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2015r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia- Szczecinek, ul. Połczyńska 2a.


Walne Zebranie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2014 oraz wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia "ATUT" zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia

05 czerwca 2014r. o godzinie 18.00

w siedzibie Stowarzyszenia- szczecinek, ul. Połczyńska 2 a.


Walne Zebranie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

i finansowego Zarządu za rok 2013.

INFORMACJA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia ATUT odbędzie się w dniu 01.10.2013r.       o godz. 14.30  w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Połczyńskiej 2 a.

Zapraszamy chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu i składaniu wolnych wniosków.
INFORMACJA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia ATUT odbędzie się w dniu 10.09.2013r. o godz. 14.00  w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Połczyńskiej 2 a.

Zapraszamy chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu i składaniu wolnych wniosków.
Zaproszenie


Zarząd Stowarzyszenia „ATUT” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2013r. o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia- Szczecinek,      ul. Połczyńska 2a.


Walne Zebranie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2012.


 30.01.2013r.

ZAPROSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia „ATUT” informuje, że z dniem 20.11.2012r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z powyższym organizacji przysługuje prawo do otrzymania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2012.


STOWARZYSZENIE „ATUT”


KRS 0000183327


Osoby zainteresowane przekazaniem na rzez Stowarzyszenia 1% podatku mają możliwość skorzystania z darmowych formularzy PIT

KLIKNIJ

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia „ATUT” zaprasza chętnych członków na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 lutego o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, w celu omówienia:

1. Organizowanych w 2013r. przez Stowarzyszenie imprez:

 • Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych

 • Turniej Pływacki „Skok do wody”

2. Planu działania Stowarzyszenia w roku 2013.

3. Omówienia innych propozycji dot. działalności statutowej Stowarzyszenia zgłaszanych  przez członków.
31.12.2012r.

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia


W wyniku naboru na stanowisko Kierownika Usług Opiekuńczych

i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych została wybrana kandydatka

Pani Emilia Komorska.

Kandydatka spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze.


Zarząd Stowarzyszenia ,,ATUT” w Szczecinku ogłasza KONKURS na stanowisko:

Kierownika Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych


1. Wymagania niezbędne


 

 

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki lub pomocy społecznej  
 2. Specjalizacja organizatora pomocy społecznej    
 3. Staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej.  
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

3. Wymagania pożądane

 1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego  
 2. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.
 4. Umiejętność obsługi komputera.
 5. Komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie.  
 6. Etyka i kultura osobista.

4. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)  
 2. List motywacyjny  
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszeni ,,ATUT”, w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko Kierownika Usług Opiekuńczych  i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej Stowarzyszenia.”


5. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług opiekuńczych”   w   siedzibie Stowarzyszenia ,,ATUT”   przy ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku,   w terminie do 27.12.2012r . do godz. 12.00 .

 

 

6. Inne informacje.

Wyłonieni przez komisję konkursową kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia  ( www. atut-szczecinek.org)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

 

 


 Zaproszenie


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „ATUT” zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12 listopada 2012r. o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia- Szczecinek, ul. Połczyńska 2a.


Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie podjęcia uchwały dot. zabezpieczenia majątku Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ATUT zaprasza na Nadzwyczajne Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 września 2012r. o godz. 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia- Szczecinek, ul.Połczyńska 2a.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie zmian w statucie (dot. uzyskania przez Stowarzyszenie statusu OPP).

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia ATUT zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 14.06.2012r.
o godz.17.30 w siedzibie Stowarzyszenia- Szczecinek, ul.Połczyńska 2 a.

Walne zebranie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego Zarządu za rok 2011.
Zarząd Stowarzyszenia ATUT informuje, że od 01 stycznia 2012r. organizacja będzie realizować powierzone zadania z zakresu pomocy społecznej:

1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
     na terenie Miasta Szczecinek

2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania
     dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek.