Przekaż nam swój 1%

 

 

AKTUALNOŚCI
GALERIA
OGŁOSZENIA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIA OPP
O NAS
   HISTORIA
   STATUT
WTZ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
IMPREZY
PROJEKTY
PARTNERZY
DARCZYŃCY
WOLONTARIAT
KONTAKT

O NASStowarzyszenie   A TU T":
ul. Połczyńska 2a
78-400 Szczecinek
tel./fax. 094 374 53  89

Osoby zarządzające organizacją
Prezes   - Elżbieta Kowalska
Skarbnik - Małgorzata Orłowska
Sekretarz- Emilia Komorska
REJESTRACJA:
Rok rejestracji: 2004
KRS : 0000 183327
REGON: 331428227
NIP: 673-175-94-70

Konto: Bank Spóldzielczy Jastrowie, Oddział Szczecinek
Nr 71 8935 0009 1300 2772 2000 0010
 
DNI I GODZINY PRACY BIURA:
codziennie od 7.00- 15.00

TYP ORGANIZACJI:
* organizacja pozarządowa
* organizacja działająca na polu pomocy społecznej
* organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest :
  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy.
  2. Inspirowanie wprowadzania różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy członkom społeczności lokalnej w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb społecznych.
  3. Budowanie sieci oparcia społecznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, uzależnionych i bezrobotnych.
  4. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie m.in.: opieki, edukacji, aktywności społecznej i zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego, kultury, sportu i rekreacji.
Stowarzyszenie powstało w celu wspierania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i pozyskiwania środków na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Od 2007 roku prowadzi placówkę dla dorosłych osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej oraz realizuje zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej „Usługi Opiekuńcze”. Ponadto pozyskuje wolontariuszy do wspierania osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, realizuje projekty na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizuje imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym i sportowym.