Przekaż nam swój 1%

 

 

AKTUALNOŚCI
GALERIA
OGŁOSZENIA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIA OPP
O NAS
WTZ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
IMPREZY
PROJEKTY
PARTNERZY
DARCZYŃCY
WOLONTARIAT
KONTAKT

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 1. Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 2. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 3. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
 4. Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku wniosek oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dochód, a osoba zamieszkująca z rodziną również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się te świadczenia nieodpłatnie.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH

usługi domowe:
 • utrzymanie w czystości podopiecznego,
 • dbanie o higienę ogólną podopiecznego,
 • przygotowanie prostych posiłków z zastosowaniem zleconej przez lekarza diety,
 • przynoszenie obiadów z barów lub stołówki,
 • drobne przepierki,
 • odnoszenie i odbiór bielizny z punktów pralniczych,
 • zmiana bielizny pościelowej,
 • przynoszenie opału i palenie w piecach,
 • realizowanie zakupów, rachunków, opłat oraz recept,
 • gruntowne sprzątanie mieszkania, w tym mycie okien (1 raz na kwartał) u osób samotnie zamieszkujących;
usługi pielęgnacyjne:
 • toaleta ogólna,
 • toaleta p/ odleżynowa,
 • zmiana podkładów i pieluchomajtek,
 • mycie głowy w łóżku,
 • iniekcja z insuliny,
 • zmiana pozycji ciała, masaż podstawowy,
 • mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia,
 • podawanie leków,
 • zakładanie kompresów i okładów,
 • zakładanie opatrunków,
 • karmienie chorego,
 • gimnastyka oddechowa i uruchamianie chorego,
 • lewatywy przeczyszczające i lecznicze, n) stawianie baniek suchych,
usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie:
 • informowanie właściwych instytucji o zagrożeniach zdrowia i życia klienta z powodów ekonomicznych, zdrowotnych, rodzinnych i społecznych,
 • załatwianie spraw urzędowych, pisanie listów na życzenie podopiecznego,
 • spacer z podopiecznym,
 • czytanie prasy, książek,
 • wzywanie i zamawianie wizyty lekarskiej,
 • pomoc w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej.