Udział w projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Jun 30, 2022


 Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku przystąpił do realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej opracowanej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020.

Celem wprowadzenia standardów jest:

Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej,

Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu,

Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ,

Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) oraz oceny postępów uczestników,

Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem,

Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ.


PARTNERZY PROJEKTU: